کاهش تولید گاز متان در گاوها با استارتاپ سیمبروزیا

سیمبروزیا استارتاپی مستقر در آمریکا است. آن‌‌ها تلاش دارند تا به جیره گاوها جلبک‌های دریایی اضافه کنند. این جلبک گاز متان تولیدی توسط گاوها را کاهش می‌دهد . این استارتاپ اخیرا توانسته است ۷ میلیون دلار سرمایه جذب کند.

این جذب سرمایه در هنگام تلاش سازمان‌های جهانی برای کاهش این گاز است. تا بتوانند با تغییرات آب و هوایی مقابله کند.

از لحاظ میزان تولید گاز متان، ۴۴ درصد از این گاز توسط نوشخوارکنندگان تولید می‌شود. این سهم بسیار بالایی است . این سهم باعث شده است که کاهش گاز متان در مزارع پرورشی به یک موضوع مهم تبدیل شود.

در نشخوارکنندگان، این گاز توسط تخمیر روده‌ای تولید می‌شود. باکتری‌های موجود در شکمبه این تخمیر را برعهده دارند. این باکتری‌ها مواد گیاهی را تخمیر می‌کنند. موادی مانند سلولز، فیبر، نشاسته و قند. متان محصول جانبی این تخمیر است.

اکثر حیوانات می‌توانند این گاز را تولید کنند. در میان حیوانات اما نشخوارکنندگان بیشترین سهم را دارند.  متان بیشتر از کربن‌دی‌اکسید در گرم شدن زمین نقش دارد. این میزان ۸۰ برابر است. همچنین اثر متان سریع تر از کربن‌دی‌اکسید است.

استارتاپ سیبمروزیا اعتقاد دارد که محصول تولیدی آن‌ها بسیار کارایی دارد. محصول آن‌ها به نام SeaGraze می‌تواند ۸۰ درصد متان تولیدی توسط گاوها و گوسفندها را کاهش دهد. این محصول به جیره آن‌ها اضافه می‌شود. آن‌ها اعتقاد دارند که این محصول تاثیری روی گوشت، شیر، پشم و… نشخوارکنندگان ندارد.

با افزایش تولید تجاری، سیمبروزیا امیدوار است که هزینه این محصولشان کاهش یابد. در حال حاضر برای کشاورزان روزانه بین ۸۰ سنت تا ۱ ونیم دلار برای هر حیوان هزینه دارد. هر مزرعه بزرگ در آمریکا ۱۰۰۰۰ راس گاو دارد

حیوانات خانگی (پت)
مشاهده کنید
چهار روش در مورد چگونگی جابجایی مرغ‌ها و کاهش شانس استرس گرفتن آن‌ها