نوزما بیماری واگیر و شایع زنبوران عسل بالغ است. شایع ترین منطقه بیماری، مناطق مرطوب و مناطقی است که زمستانهای سرد و طولانی دارند و مناطقی که رطوبت هوا بالاست...