دانشمندان به تازگی دریافته اند که زنبور عسل نر می‌تواند ناقل ویروسی باشد که ممکن است ملکه را نیز مبتلا کند و باعث تغییر شکل بال ملکه شود. در بعضی موارد ملکه می میرد. اگر ملکه بمیرد، کلنی هم از بین می رود...

ملکه زنبور عسل همیشه سیگنال‌ هایی شیمیایی منتشر می‌کند که از کار کردن و فعال شدن تخمدان‌های زنبور های ماده دیگر جلوگیری می‌ کند. اما اندکی پس از مرگ او، این سیگنال‌های شیمیایی از بین می‌روند و این بدین معناست که ...

یک زنبور ملکه رهبر یک کلنی زنبورعسل است و اکثر زنبورهای کارگر و زنبورهای نر از تخم های او متولد شده اند. یک ملکه سالم وجودش برای سلامتی کندو ضروری است. اگر ملکه پیر شود یا بمیرد و کندو نتواند به موقع ملکه جدید جانشین ملکه قبلی کند، از بین میرود...

زنبور عسل ها یک عامل گرده افشان بسیار مهم برای گلها، میوه ها و سبزیجات هستند. این به این معنی است که به رشد سایر گیاهان کمک می کنند! زنبورهای عسل در کندوها (یا کلنی ها) زندگی می کنند. و به سه نوع زنبور تقسیم بندی می شوند...