دستیابی به سلامت پرنده، بهداشت انبار غله و سلامتی روده پرندگان، نیازمند کار مداوم و توجه به جزئیات است. ترکیبی از تغذیه با کیفیت، راهنمایی های دامپزشکی و افزایش توجه به مدیریت انبار و مدیریت سلامت پرندگان به اطمینان از بهترین شانس ممکن برای عملکرد حداکثری پرندگان کمک می کند.

افزودن آنزیم‌ها به جیره باعث کاهش هزینه‌های مربوط به خوراک می‌شود. همچنین با وجود آنزیم‌ها، انعطاف فرمولاسیون جیره طیور افزایش می‌یابد. این مواد کارایی طیور و کیفیت بستر را افزایش می‌دهند. این مواد سلامت طیور را افزایش داده و باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

دیدن توقف تخم‍‌گذاری در گله می‌تواند بسیار برای پرورش‌دهنده یک موضوع آزاردهنده باشد. مرغ‌ها به صورت پیوسته تخم می‌گذارند و زمانی که سن آن‌ها بالا می‌رود، تخم‌های کم‌تری تولید می‌کنند. زمانی که یک مرغ به صورت ناگهانی تخم‌گذاری را متوقف کند، می‌تواند همیشه یک موضوع نگران کننده باشد.

یکی از بزرگترین نگرانی‌های پرورش‌دهندگان طیور صنعتی استرس گرمایی است. هنگام بروز استرس گرمایی طیور به خوبی تغذیه نمی‌کنند تا با کاهش متابولیسم، دمای بدنشان کاهش پیدا کند. در نتیجه، دریافت انرژی متابولیک کاهش پیدا می‌کند که باعث کاهش رشد و کاهش تولید تخم و گوشت می‌شود.همچنین برروی کیفیت تخم و سلامت عمومی طیور هم تاثیرگذار است.

در ۲ هفته اول زندگی برای هر ۱۰۰ قطعه جوجه پولت تعداد ۲ عدد آبخوری مخصوص جوجه ها لازم است. بنابراین برای هر مادر مصنوعی با ظرفیت ۵۰۰ جوجه تعداد ۱۰ عدد آبخوری لازم می باشد. برای جوجه های یک روزه دسترسی به آب در سطح وسیع ضروری تر از میزان آب داخل آبخوری است...

در ۶ هفته اول دوران پرورش لازم است که دان در تمام اوقات در اختیار جوجه ها قرار یگیرد. در خلال چند روز اول زندگی باید دان به آسانی در دسترس جوجه‌ها باشد و این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است...

همدیگر خواری یا کانیبالیسم در بین طیور در همه سنین وجود داشته و امری اجتناب ناپذیر است. روش‌هایی برای جلوگیری از این امر وجود دارد. معمولی ترین روش، نوک چینی طیور و جوجه هاست، ولی...

آبله بیماری عفونی با انتشار نسبتاً آهسته در تمام سنین طیور و پرندگان است و با جراحات روی پوست به شکل خشک و یا جراحات دیفتری مانند در دهان در شکل مرطوب مشخص می‌شود. بیماری باعث کاهش رشد و تخمگذاری می‌شود...

بیماری پولوروم اصولاً بیماری جوجه‌های جوان است که در آنها علائم ظاهری برای تشخیص کافی نیست. بسیاری از این جوجه‌های آلوده، عامل بیماری را از راه مدفوع دفع می‌کنند و باعث آلودگی آب و غذا و محوطه نگهداری و در نتیجه انتشار آلودگی در جوجه‌های دیگر بوسیله بلع مواد آلوده می‌گردند...

کتی مویر، رئیس شورا مرکز the poultry site توضیح می‌دهد که شستن هر نژاد مرغ خام بسیار خطرناک است زیرا می تواند باکتری‌ها را به دست‌ها، سطوح و سایر غذاهایی که ممکن است پخته نشوند پخش کند. در هر صورت باید بدانید ...