دسته بندی محصولات
فیلتر براساس قیمت:

نمایش 1 - 60 کالا از 166

 • پستانک شیرنوش بزغاله

  پستانک شیرنوش بزغاله

  ۲۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:11
 • باند چسبی سم مدل کربل 7/5 سانتی متر
  حراج!

  باند چسبی سم مدل کربل 7/5 سانتی متر

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
  %11
 • سم چین گوسفندی دسته متحرک فلکو
  حراج!

  سم چین گوسفندی دسته متحرک فلکو

  ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
  %7
 • سم چین گوسفندی دسته ثابت فلکو
  حراج!

  سم چین گوسفندی دسته ثابت فلکو

  ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
  %8
 • پشم چین صنعتی هاپتنر
  حراج!

  پشم چین صنعتی هاپتنر

  ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
  %10
 • شاخ سوز برقی کربل
  حراج!

  شاخ سوز برقی کربل

  ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
  %9
 • باند چسبی سم مدل کربل 5 سانتی متر
  حراج!

  باند چسبی سم مدل کربل 5 سانتی متر

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  -۲۷,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
  %10
 • سم چین گوسفندی فیوری
  حراج!

  سم چین گوسفندی فیوری

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
  %10
 • ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب دار 20 لیتری

  ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب دار 20 لیتری

  ۶۴۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AL-02

  شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AL-02

  تماس بگیرید
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • شوینده اسیدی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AC-03

  شوینده اسیدی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AC-03

  تماس بگیرید
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 10 لیتری مدل AL-02

  شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 10 لیتری مدل AL-02

  تماس بگیرید
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • شوینده اسیدی دستگاه شیر دوش 10 لیتری مدل AC-03

  شوینده اسیدی دستگاه شیر دوش 10 لیتری مدل AC-03

  تماس بگیرید
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب چفت دار 10 لیتری

  ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب چفت دار 10 لیتری

  ۵۴۰,۵۰۰ تومان
  ۱۷۰,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب دار 10 لیتری

  ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب دار 10 لیتری

  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۸۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۳۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۵۷,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • پشم چین برقی گوسفندی مدل MJT-101 تکنیکال

  پشم چین برقی گوسفندی مدل MJT-101 تکنیکال

  ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • پشم چین برقی گوسفندی مدل MJT-110 تکنیکال

  پشم چین برقی گوسفندی مدل MJT-110 تکنیکال

  ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • گیج خلأ شیردوش 10 سانتی متر انکا

  گیج خلأ شیردوش 10 سانتی متر انکا

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • درب بیدون دو سوراخ 30 لیتری انکا

  درب بیدون دو سوراخ 30 لیتری انکا

  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  ۷۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:12
 • درب بیدون سه سوراخ 40 لیتری انکا

  درب بیدون سه سوراخ 40 لیتری انکا

  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  ۷۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • فیبر پمپ شیردوش انکا

  فیبر پمپ شیردوش انکا

  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  ۴۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • سوپاپ اتوماتیک خوشه بزدوش و گوسفنددوش ملاستی

  سوپاپ اتوماتیک خوشه بزدوش و گوسفنددوش ملاستی

  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  ۲۳,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • سطل آلومینیوم دسته دار دهانه 21

  سطل آلومینیوم دسته دار دهانه 21

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ۳۲,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • سطل آلومینیوم دسته دار دهانه 26

  سطل آلومینیوم دسته دار دهانه 26

  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • سطل آلومینیوم دسته دار دهانه 23

  سطل آلومینیوم دسته دار دهانه 23

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  ۷۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • درب خرچنگی کامل 250cc انکا

  درب خرچنگی کامل 250cc انکا

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • درب خرچنگی 160cc انکا

  درب خرچنگی 160cc انکا

  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب چفت دار 100 لیتری

  ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب چفت دار 100 لیتری

  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • پستانک شیرنوش بره ظرف نیم و 1 لیتری گیلا

  پستانک شیرنوش بره ظرف نیم و 1 لیتری گیلا

  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • قرص خوران گاوی آلومینیوم

  قرص خوران گاوی آلومینیوم

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • سری شیرنوش بره و گوساله

  سری شیرنوش بره و گوساله

  ۳۰,۰۰۰ تومان
  ۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • قرص خوران گوسفندی پلاستیکی 3 تیکه

  قرص خوران گوسفندی پلاستیکی 3 تیکه

  ۶۴,۰۰۰ تومان
  ۲۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • باند گچی ارتوپدی مدل دی کست BPI

  باند گچی ارتوپدی مدل دی کست BPI

  ۳۳,۶۰۰ تومان
 • ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب دار 100 لیتری

  ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب دار 100 لیتری

  ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • چکمه ساق بلند صادقی

  چکمه ساق بلند صادقی

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  ۳۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • دماسنج دیواری پلاستیکی

  دماسنج دیواری پلاستیکی

  ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۵,۲۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • لوازم یدکی پولساتور ملاستی

  لوازم یدکی پولساتور ملاستی

  ۷۵,۰۰۰ تومان
  ۳۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • پولساتور بادی دو کانال ملاستی

  پولساتور بادی دو کانال ملاستی

  ۵۴۵,۰۰۰ تومان
  ۱۴۸,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • خرچنگی کامل بزدوش ملاستی

  خرچنگی کامل بزدوش ملاستی

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:13
 • درب بیدون پلی کربنات انکا

  درب بیدون پلی کربنات انکا

  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • باند چسبی سم مدل کربل 10 سانتی متر
  حراج!

  باند چسبی سم مدل کربل 10 سانتی متر

  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
  %10
 • درب ظرف حمل شیر ملاستی

  درب ظرف حمل شیر ملاستی

  ۲۲۳,۰۰۰ تومان
  ۵۲,۲۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • خط کش بیومتریک اندازه گیری دام

  خط کش بیومتریک اندازه گیری دام

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • دستگاه شیردوش سیار بز چهار واحدی تامام مدل TMG 2212

  دستگاه شیردوش سیار بز چهار واحدی تامام مدل TMG 2212

  ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۲۳۷,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • دستگاه شیردوش سیار بز دو واحدی تامام مدل TMG 2122

  دستگاه شیردوش سیار بز دو واحدی تامام مدل TMG 2122

  ۲۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۳۸۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • زغال پمپ شیردوش ملاستی 240

  زغال پمپ شیردوش ملاستی 240

  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱۹۱,۱۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • فیبر پمپ شیردوش ملاستی 240

  فیبر پمپ شیردوش ملاستی 240

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان
  ۱۵۳,۴۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • فیبر پمپ شیردوش ملاستی 200

  فیبر پمپ شیردوش ملاستی 200

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  -۴۳۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • گیج خلأ شیردوش 10 سانتی متر ملاستی

  گیج خلأ شیردوش 10 سانتی متر ملاستی

  ۶۸۳,۰۰۰ تومان
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • گیج خلأ شیردوش 6 سانتی متر ملاستی

  گیج خلأ شیردوش 6 سانتی متر ملاستی

  ۳۳۵,۰۰۰ تومان
  ۹۹,۷۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • دستگاه شیردوش سیار بز چهار واحدی تامام مدل TMG 2222

  دستگاه شیردوش سیار بز چهار واحدی تامام مدل TMG 2222

  ۲۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۱۶۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • فیدر میکسر خودکششی ZAGO

  فیدر میکسر خودکششی ZAGO

  تماس بگیرید
 • آبخوری اتوماتیک گوسفندی پلاستیکی

  آبخوری اتوماتیک گوسفندی پلاستیکی

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۵۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب چفت دار 20 لیتری

  ظرف حمل شیر – بیدون شیر درب چفت دار 20 لیتری

  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • سطل شیرنوش بزغاله 5 عددی

  سطل شیرنوش بزغاله 5 عددی

  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14
 • سطل شیرنوش بزغاله 3 عددی

  سطل شیرنوش بزغاله 3 عددی

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  ۹۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 22:38:14

لوازم دامپروری گوسفند

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.