دسته بندی محصولات
۱۷+

دیگر دسته بندی ها

نمایش 1 - 51 کالا از 51

 • هیتر کابینتی 300 هزار کیلو کالری الوند مدل H-300k

  هیتر کابینتی 300 هزار کیلو کالری الوند مدل H-300k

  تماس بگیرید
  ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر کابینتی 100 هزار کیلو کالری اقتصادی الوند مدل H-100ke

  هیتر کابینتی 100 هزار کیلو کالری اقتصادی الوند مدل H-100ke

  تماس بگیرید
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری اقتصادی الوند مدل H-150ke

  هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری اقتصادی الوند مدل H-150ke

  تماس بگیرید
  -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر کابینتی 220 هزار کیلو کالری الوند مدل H-220k

  هیتر کابینتی 220 هزار کیلو کالری الوند مدل H-220k

  تماس بگیرید
  -۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر کابینتی 350 هزار کیلو کالری تات

  هیتر کابینتی 350 هزار کیلو کالری تات

  ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری تات

  هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری تات

  ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر کابینتی 250 هزار کیلو کالری تات

  هیتر کابینتی 250 هزار کیلو کالری تات

  ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر گلخانه انرژی مدل GF2060

  هیتر گلخانه انرژی مدل GF2060

  ۱۰۷,۷۰۲,۹۰۰ تومان
  ۱۳,۹۷۳,۸۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر گازی کانالی انرژی مدل GH660

  هیتر گازی کانالی انرژی مدل GH660

  ۶۳,۵۳۶,۱۰۰ تومان
  ۱۱,۵۲۱,۳۰۰ تومان بروزرسانی :
 • بهار ساز انرژی

  بهار ساز انرژی

  ۸۴,۷۴۷,۵۰۰ تومان
  ۵,۱۱۲,۱۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر نفتی فن دار انرژی مدل DH510

  هیتر نفتی فن دار انرژی مدل DH510

  ۲۷,۲۳۹,۱۰۰ تومان
  ۴,۶۹۷,۹۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر نفتی فن دار انرژی مدل KH320

  هیتر نفتی فن دار انرژی مدل KH320

  ۱۹,۹۹۰,۶۰۰ تومان
 • کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF 3000

  کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF 3000

  ۲۳۳,۶۴۱,۵۰۰ تومان
 • کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF 1500

  کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF 1500

  ۱۵۷,۷۹۹,۳۰۰ تومان
 • کوره هوای گرم گازی انرژی مدل OF 0700

  کوره هوای گرم گازی انرژی مدل OF 0700

  ۵۷,۹۲۲,۶۰۰ تومان
 • کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF 1560

  کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF 1560

  ۱۶۳,۹۳۶,۰۰۰ تومان
  ۲۹,۲۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF 0760

  کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF 0760

  ۶۳,۱۱۱,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۶۸۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل GW0460

  بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل GW0460

  ۱۵,۵۳۲,۵۰۰ تومان
  ۲,۵۵۰,۶۰۰ تومان بروزرسانی :
 • بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل GW0260

  بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل GW0260

  ۱۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان
  ۲,۱۱۴,۶۰۰ تومان بروزرسانی :
 • بخاری کارگاهی انرژی مدل DW0430

  بخاری کارگاهی انرژی مدل DW0430

  ۱۴,۸۷۸,۵۰۰ تومان
  ۲,۵۶۱,۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • بخاری کارگاهی گازوئیلی انرژی مدل DW0450

  بخاری کارگاهی گازوئیلی انرژی مدل DW0450

  ۱۷,۰۲۵,۸۰۰ تومان
  ۲,۷۴۶,۸۰۰ تومان بروزرسانی :
 • بخاری کارگاهی گازوئیلی انرژی مدل DW0250

  بخاری کارگاهی گازوئیلی انرژی مدل DW0250

  ۱۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان
  ۲,۱۱۴,۶۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر گازی فن دار انرژی مدل GH 0618

  هیتر گازی فن دار انرژی مدل GH 0618

  ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان
  ۵,۴۶۰,۹۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر گازی انرژی مدل GH 0825

  هیتر گازی انرژی مدل GH 0825

  ۳۸,۱۱۷,۳۰۰ تومان
  ۶,۴۲۰,۱۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر گازی انرژی مدل GH 0625

  هیتر گازی انرژی مدل GH 0625

  ۳۲,۵۵۸,۳۰۰ تومان
  ۵,۳۰۸,۳۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر گازی انرژی مدل GH 0640 فن آلمانی

  هیتر گازی انرژی مدل GH 0640 فن آلمانی

  ۵۴,۸۳۷,۹۰۰ تومان
  ۴,۴۶۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر گازی انرژی مدل GH 0640 فن ایرانی

  هیتر گازی انرژی مدل GH 0640 فن ایرانی

  ۳۹,۴۲۵,۳۰۰ تومان
  ۶,۹۳۲,۴۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر کابینتی 250 هزار کیلو کالری الوند مدل H-250K

  هیتر کابینتی 250 هزار کیلو کالری الوند مدل H-250K

  تماس بگیرید
  -۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری الوند مدل H-150K

  هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری الوند مدل H-150K

  تماس بگیرید
  ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر گازی 100 هزار الوند مدل تش

  هیتر گازی 100 هزار الوند مدل تش

  تماس بگیرید
 • هیتر ایستاده تابشی پاتیو گاز شهر نیرو تهویه البرز مدل PAG-110
  حراج!

  هیتر ایستاده تابشی پاتیو گاز شهر نیرو تهویه البرز مدل PAG-110

  Original price was: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان.Current price is: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان.
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • هیتر ایستاده تابشی پاتیو گاز مایع نیرو تهویه البرز مدل PAL-110
  حراج!

  هیتر ایستاده تابشی پاتیو گاز مایع نیرو تهویه البرز مدل PAL-110

  Original price was: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان.Current price is: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان.
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • هیتر کابینتی 300هزار کیلوکالری افقی نیرو تهویه البرز مدل HA-300
  حراج!

  هیتر کابینتی 300هزار کیلوکالری افقی نیرو تهویه البرز مدل HA-300

  Original price was: ۲۶۹,۷۷۵,۰۰۰ تومان.Current price is: ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
  ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • هیتر کابینتی 200 هزار کیلوکالری افقی نیرو تهویه البرز مدل HA-200
  حراج!

  هیتر کابینتی 200 هزار کیلوکالری افقی نیرو تهویه البرز مدل HA-200

  Original price was: ۱۷۸,۴۱۱,۲۰۰ تومان.Current price is: ۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان.
  ۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • هیتر کابینتی 300 هزار کیلوکالری عمودی نیرو تهویه البرز مدل KHG-300
  حراج!

  هیتر کابینتی 300 هزار کیلوکالری عمودی نیرو تهویه البرز مدل KHG-300

  Original price was: ۲۷۴,۵۷۱,۰۰۰ تومان.Current price is: ۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان.
  ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • هیتر کابینتی 200 هزار کیلوکالری عمودی نیرو تهویه البرز مدل KHG-200
  حراج!

  هیتر کابینتی 200 هزار کیلوکالری عمودی نیرو تهویه البرز مدل KHG-200

  Original price was: ۱۶۹,۱۱۸,۹۵۰ تومان.Current price is: ۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان.
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • هیتر کابینتی 80 هزار کیلوکالری عمودی نیرو تهویه البرز مدل KHG-80

  هیتر کابینتی 80 هزار کیلوکالری عمودی نیرو تهویه البرز مدل KHG-80

 • هیتر کابینتی 100 هزار کیلوکالری عمودی نیرو تهویه البرز مدل KHG-100
  حراج!

  هیتر کابینتی 100 هزار کیلوکالری عمودی نیرو تهویه البرز مدل KHG-100

  Original price was: ۱۰۶,۸۶۰,۷۵۰ تومان.Current price is: ۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان.
  ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • هیتر گازی فن دار 80 هزار نیرو تهویه البرز مدل AHU-80
  حراج!

  هیتر گازی فن دار 80 هزار نیرو تهویه البرز مدل AHU-80

  Original price was: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان.Current price is: ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان.
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • هیتر کابینتی 400 هزار کیلو کالری

  هیتر کابینتی 400 هزار کیلو کالری

  ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • هیتر کابینتی 300 هزار کیلو کالری

  هیتر کابینتی 300 هزار کیلو کالری

  ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • هیتر کابینتی 200 هزار کیلو کالری

  هیتر کابینتی 200 هزار کیلو کالری

  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هیتر کم مصرف 140 با دمپر اتوماتیک بدون مشعل
 • هیتر کم مصرف 140 با توری (بدون مشعل)
 • هیتر کم مصرف 90-WA بدون مشعل کولاک گستر
 • هیتر کم مصرف 120-WA بدون مشعل کولاک گستر
 • هیتر کم مصرف 200-WA بدون مشعل
 • هیتر افقی (خوابیده) 200 هزار کیلو کالری صبا طیور

کوره هوای گرم

کوره هوای گرم
کوره های هوای گرم یا هیتر های کابینتی از مهمترین تجهیزات گرمایشی جهت تامین گرمای مورد نیاز سالن های مرغداری ها ، گلخانه ها ، سوله های صنعتی و غیره می باشد.
این هیترها در ساختار خود دارای یک دیگ یا کوره از جنس استیل می باشند که مشعل بر روی آن نصب میشود،
در مرحله بعد هوای گرم تولید شده توسط مشعل از کوره به یک مبدل یا کوئل که از شبکه لوله های فلزی تشکیل شده وارد و بعد از آن از اگزوز خارج می شود.
یک یا دو فن در قسمت پشت یا زیرین هیتر به داخل بدنه هیتر هوا می دمد. از برخورد هوا به بدن دیگ یا کوره به مجموعه کوئل هوای دمیده شده گرم شده به سمت خروجی هیتر هدایت می‌شود.
نوع فن های هیتر می‌تواند از آکسیال یا پروانه ای یا سانتریفیوژی باشد، نوع مشعل هیتر نیز با توجه به سوخت گاز و یا گازوئیل تعیین می شود.
از مزیتهای هیتر های کابینتی خروج گازهای آلوده توسط اگزوز و از عیوب آن کاهش راندمان گرمایش به واسطه خروج گازهای گرم از اگزوز می باشد.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.