دسته بندی محصولات
فیلتر براساس قیمت:

نمایش 1 - 32 کالا از 32

 • اتمام تخفیف
  هواکش مولتی فن 100، 3 پره تات 

  هواکش مولتی فن 100، 3 پره تات 

  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش مولتی فن 140، 3 پره تات   
  حراج!

  هواکش مولتی فن 140، 3 پره تات   

  ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • اتمام تخفیف
  هواکش صنعتی 100 * 100 سانتی متر 6 پره استیل الوند
  حراج!

  هواکش صنعتی 100 * 100 سانتی متر 6 پره استیل الوند

  ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %8
 • هواکش گاوداری 140 سانتی متر 6 پره

  هواکش گاوداری 140 سانتی متر 6 پره

  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش صنعتی100 سانتی متر 6 پره بیگ پرشین
  حراج!

  هواکش صنعتی100 سانتی متر 6 پره بیگ پرشین

  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • هواکش صنعتی 140 سانتی متر 6 پره بیگ پرشین
  حراج!

  هواکش صنعتی 140 سانتی متر 6 پره بیگ پرشین

  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • فن سیرکوله 50 سانتی متر بیگ پرشین 7 پره

  فن سیرکوله 50 سانتی متر بیگ پرشین 7 پره

  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش 140 مولتی فن سه پره طیوران ابزار
  حراج!

  هواکش 140 مولتی فن سه پره طیوران ابزار

  ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %3
 • اتمام تخفیف
  فن سیرکوله فلوفن قطر 50 الوند

  فن سیرکوله فلوفن قطر 50 الوند

  تماس بگیرید
 • هواکش 100 سانتیمتری پره رنگی صباطیور

  هواکش 100 سانتیمتری پره رنگی صباطیور

  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش 140 سانتیمتری پره رنگی صباطیور

  هواکش 140 سانتیمتری پره رنگی صباطیور

  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • اتمام تخفیف
  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 3 پره مدل NTA3140
  حراج!

  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 3 پره مدل NTA3140

  ۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • اتمام تخفیف
  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 6 پره مدل NTA6140
  حراج!

  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 6 پره مدل NTA6140

  ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • اتمام تخفیف
  فن سیرکوله 57سانتی متر 6 پره البرز مدل NTA657
  حراج!

  فن سیرکوله 57سانتی متر 6 پره البرز مدل NTA657

  ۵,۶۸۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • اتمام تخفیف
  هواکش صنعتی 140 * 140 سانتی متر 6 پره استیل الوند
  حراج!

  هواکش صنعتی 140 * 140 سانتی متر 6 پره استیل الوند

  ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • اتمام تخفیف
  فن سیرکوله 63 سانتی متر 3 پره البرز مدل NTA363
  حراج!

  فن سیرکوله 63 سانتی متر 3 پره البرز مدل NTA363

  ۷,۱۵۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۵۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • اتمام تخفیف
  فن سیرکوله 57 سانتی متر البرز 4 پره مدل NTA457
  حراج!

  فن سیرکوله 57 سانتی متر البرز 4 پره مدل NTA457

  ۶,۶۶۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • اتمام تخفیف
  فن سیرکوله 47 سانتی متر البرز چهار پره مدل NTA447
  حراج!

  فن سیرکوله 47 سانتی متر البرز چهار پره مدل NTA447

  ۵,۶۸۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • هواکش 120*120 یاتاقانی

  هواکش 120*120 یاتاقانی

  ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش 140 در 140 بیگ هردزمن
  حراج!

  هواکش 140 در 140 بیگ هردزمن

  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • هواکش 140 یاتاقانی

  هواکش 140 یاتاقانی

  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش صنعتی 140 * 140 ,6 پر استیل تات
  حراج!

  هواکش صنعتی 140 * 140 ,6 پر استیل تات

  ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان %8
 • اتمام تخفیف
  هواکش مرغداری 140 , 5 پر استیل الوند
  حراج!

  هواکش مرغداری 140 , 5 پر استیل الوند

  ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %6
 • اتمام تخفیف
  هواکش مرغداری 140 , 3 پره ppg الوند
  حراج!

  هواکش مرغداری 140 , 3 پره ppg الوند

  ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • اتمام تخفیف
  هواکش مرغداری 100 , 5 پر ppg الوند
  حراج!

  هواکش مرغداری 100 , 5 پر ppg الوند

  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • اتمام تخفیف
  هواکش 140 پنج پر مدل ppg الوند
  حراج!

  هواکش 140 پنج پر مدل ppg الوند

  ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • فن سیرکوله سه فاز (موتوژن) کولاک گستر
 • فن سیرکوله تک فاز موتور (دمنده) کولاک گستر
 • فن 140 گاوداری طوفان طیوران ابزار
 • فن سیرکوله خانه طیور
 • اتمام تخفیف
  هواکش 100 * 100 نیرو تهویه البرز 6 پره مدل NTA6100
 • اتمام تخفیف
  فن سیرکوله 7 پره الوند

هواکش گلخانه

از زمان های خیلی دور روش های تهویه به صورت ها و اشکال مختلف وجود داشته برای مثال خانه های بادگیر یزد مثال خوبی هستند؛ امروزه روش هایی با بازدهی و صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به ساخت بادگیر ها وجود دارند، ضمنا بادگیر ها نمیتوانند نیاز های صنعتی این روز ها را بر آورده کنند، چرا که سالن های چند هکتاری گلخانه ها یا مرغداری ها را نمیتوان با استفاده این گونه روش ها تهویه و یا خنک سازی کرد

تقریبا تمام صنایع به فن نیاز دارند تا از گردش درست هوا مطمئن شوند. چرا که عدم انجام این کار باعث کندی رشد یا حتی توقف آن شود چرا که موجودات به دمای مطلوب برای پرورش و رشد روزانه خود دارند

هواکش و فن

هواکش صنعتی چیست

این نوع از هواکش ها وسیله هایی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد جریان بزرگی از هوا یا گاز و انتشار آن در محیط های مد نظر است؛ این وظیفه معمولا با استفاده از گردش تیغه هایی که با زاویه مناسب خم شده اند و به مرکز متصل شده اند انجام میگردد.

هواکش و فن

دلیل اهمیت

از سیستم تهویه میتوان به عنوان مهمترین بخش بهداشتی و سلامتی یک صنعت و کسب و کار در ابعاد بزرگ یاد کرد. این عامل نه تنها باعث تامین اکسیژن مورد نیاز نیروهای انسانی و طیور میشود بلکه باعث تنظیم دما و کاهش احتمال آتش سوزی در محیط میشود.

در گلخانه داری، مرغداری و انواع دیگر کسب و کار ها که با جانداران سر و کار دارند نصب فن های صنعتی ضروری است، البته این امر باعث ایجاد گیاهان بهتر و سالم تر در گلخانه ها، پرورش مرغ ها و طیور سالم تر و البته حفظ سلامتی کارکنان این محیط های میشود، چرا که جانداران برای افزایش راندمان و بازدهی نیاز به اکسیژن و دمای مناسب دارند.

هواکش و فن

انواع کاربرد

مطمئناً تا این لحظه با اهمیت استفاده و بهره گیری از هواکش ها آشنا شده اید و میدانید که این امری ضروری در هر صنعتی است، حال کاربرد آن در برخی صنایع را بررسی میکنیم

 1. دام و طیور، مرغداری ها
 2. صنعت کشاورزی و به طور ویژه
 3. گلخانه ها
 4. صنایعی که باعث ایجاد آلودگی می شوند مثل تولید سوخت
 5. تاسیسات و هواسازها
 6. ..و غیره

انواع مختلف آن

جریان محور

آشنا ترین و ساده ترین آنها که میشناسیم جریان محور ها هستند:

پرکاربرد ترین نوع جریان محور ها هستند که برای تهویه بین دو محیط مثل داخل و بیرون گلخانه استفاده می شوند؛ سالن ها، گلخانه ها، مرغداری ها، دامداری ها، ورزشگاه ها و بسیاری دیگر مثال هایی از این هستند.

البته میتوانید انواع هواکش های جریان محور را در سایت پیدا کنید و با انتخاب سایز، عداد پره ها و کاربرد مناسب خود خرید مطمئی داشته باشد.

سانتریفوژ

هواکش های های سانتریفوژ برای تهویه هوا یا ترکیبات آن با موادی مثل غبار و مواد شیمیایی که در سیستم های انتقال مواد به شکل الیاف می باشند مورد استفاده قرار میگیرند.

پشت بامی

این نوع از هواکش ها ها برای داخل ساختمان ها و بناها ساخته می شوند که همانطور که از نامشان پیداست بر روی سقف نصب میشوند و میتوان با استفاده کانال روند را بهبود بخشید، این نوع نسبتا رایج است و حتی در کسب و کار های کوچک مثل محل پخت و پز غذا نیز قابل استفاده هستند؛

گلخانه ها نیز از این تکنولوژی به خوبی بهره می برند و با نصب آنها به همراه پنجره یا کانال مطلوبی فراهم میکنند، البته از آنجایی که هوای گرم در سطح بالاتری قرار میگیرد و ذکر این نکته که بیشتر گلخانه ها سرپوشیده هستند باید گفت که این نوع تهویه میتواند برای گلخانه داران بسیار کاربردی باشد.

جریان متقاطع

داشتن دهانه خروجی باریک و طویل باعث شده تا هواکش های جریان متقاطع کاربرد های مختلفی داشته باشند از قبیل خشک کننده های کارواش ها و…

هواکش و فن

خرید هواکش در اندازه های مختلف

این دستگاه ها در اندازه ها و ابعاد مختلف تولید و عرضه می شوند تا بتوان از آن ها در مکان ها و موقعیت های مختلف استفاده کرد؛

این دستگاه ها در طول و تعداد پره ها با هم تفاوت دارند و با افزایش این دو عامل بازدهی بیشتر از فن انتظار میرود؛ ضمناً نکته قابل توجه این است که برخی از آنها مخصوص حرفه های مختلف ساخته میشوند، برای مثال میتوانید در سایت انواع مربوط به مرغداری را مشاهده کنید

خرید هواکش و پد سلولزی

نوعی از سیستم سرمایش برای محیط های صنعتی سرمایش به وسیله هواکش و پد سلولزی است که بسیار میان صاحبان گلخانه و مرغداری محبوب است چرا که راندمان و بازدهی بالایی دارد.

نحوه عملکرد این سیستم اینگونه است که پد سلولزی یا پوشال بعد از اینکه پر از آب شد و رطوبت لازم را کسب کرد فن ها هوا را می مکند و از میان پد ها عبور میدهند تا با تماس با آب دمای آن را کاهش دهد. این نوع از سرمایش که با استفاده از خاصیت تبادل دمای آب باعث خنک شدن میشود، کولر های آبی خانگی و سیستم رادیاتور ماشین هم با همین مکانیزم کار می کنند

میتونید از طریق لینک زیر اطلاعات بیشتری در مورد پد سلولزی کسب کنید یا حتی برای خرید اقدام نمایید.

هواکش و فن

مزایای سرمایش تبخیری

این روش سرمایش بسیار رایج و محبوب است، بطوری که در محیط های مختلفی از جمله پرورش دام و طیور کاربرد دارد؛ این میزان از محبوبیت بدیل ویژگی هایی است که برخی از آن ها اینجا ذکر شده:

 • مقرون به صرفه است
 • کاهش 5 تا 12 درجه ای دما بر اساس شرایط محیطی
 • بر خلاف کولر های گازی نیازی به بسته بودن محیط نیست
 • تصفیه و جلوگیری از ورود غبار
 • برای سرمایش موضعی استفاده میشه
 • کاهش الکترون ساکن

خرید هواکش

خرید هواکش ها را میتوان از روش های زیادی انجام داد، بسیاری ترجیح میدهند که بصورت سنتی و حضوری از بازار تهیه کنند اما با وجود عواملی مثل ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی این کار خیلی منطقی به نظر نمیرسد؛

البته شما میتوانید با خرید از سایت ماکی کالا و بهره گیری از ویژگی های سایت خرید امن و راحت را تجربه کنید؛ ضمناً پشتیبانی 24 ساعته آماده پاسخ گویی به سوالات و ارائه راهنمایی در خرید به شما عزیزان است.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.