فروش ویژه
فیلتر براساس قیمت:

نمایش 1 - 60 کالا از 144

 • اتمام تخفیف
  هیتر کابینتی 300 هزار کیلو کالری الوند مدل H-300k
  حراج!

  هیتر کابینتی 300 هزار کیلو کالری الوند مدل H-300k

  ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %8
 • اتمام تخفیف
  پنجره اینلت ماکی کالا
  حراج!

  پنجره اینلت ماکی کالا

  ۴۵۵,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %6
 • اتمام تخفیف
  هیتر کابینتی 100 هزار کیلو کالری اقتصادی الوند مدل H-100ke
  حراج!

  هیتر کابینتی 100 هزار کیلو کالری اقتصادی الوند مدل H-100ke

  ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %8
 • اتمام تخفیف
  هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری اقتصادی الوند مدل H-150ke
  حراج!

  هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری اقتصادی الوند مدل H-150ke

  ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %8
 • اتمام تخفیف
  هیتر کابینتی 220 هزار کیلو کالری الوند مدل H-220k
  حراج!

  هیتر کابینتی 220 هزار کیلو کالری الوند مدل H-220k

  ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %8
 • اتمام تخفیف
  هواکش مولتی فن 100، 3 پره تات 

  هواکش مولتی فن 100، 3 پره تات 

  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
 • اتمام تخفیف
  هواکش 130 اربیت 3 پر الوند مدل Orbit 130
  حراج!

  هواکش 130 اربیت 3 پر الوند مدل Orbit 130

  ۱۲,۳۲۸,۰۰۰ تومان
  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %8
 • اتمام تخفیف
  هواکش 80 اربیت 5 پر الوند مدل Orbit 80
  حراج!

  هواکش 80 اربیت 5 پر الوند مدل Orbit 80

  ۹,۸۴۴,۰۰۰ تومان
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %8
 • اتمام تخفیف
  هواکش 70 اربیت 5 پر الوند مدل Orbit 70

  هواکش 70 اربیت 5 پر الوند مدل Orbit 70

  تماس بگیرید
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
 • اتمام تخفیف
  هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری تات
  حراج!

  هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری تات

  ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  -۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %10
 • اتمام تخفیف
  هیتر کابینتی 250 هزار کیلو کالری تات
  حراج!

  هیتر کابینتی 250 هزار کیلو کالری تات

  ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %10
 • اتمام تخفیف
  فن 100 اربیت 3 پر تات مدل orbit
  حراج!

  فن 100 اربیت 3 پر تات مدل orbit

  ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %10
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر گاز سوز DAT طیوران ابزار
  حراج!

  جت هیتر گاز سوز DAT طیوران ابزار

  ۳۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:32
  %3
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر گازوئیل سوز DFT طیوران ابزار
  حراج!

  جت هیتر گازوئیل سوز DFT طیوران ابزار

  ۳۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %3
 • اتمام تخفیف
  سطل مدرج 17 لیتری جامنو
  حراج!

  سطل مدرج 17 لیتری جامنو

  ۱۱۴,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %5
 • اتمام تخفیف
  هواکش صنعتی 100 * 100 سانتی متر 6 پره استیل الوند
  حراج!

  هواکش صنعتی 100 * 100 سانتی متر 6 پره استیل الوند

  ۱۲,۷۸۸,۰۰۰ تومان
  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %8
 • اتمام تخفیف
  آبخوری دستی 4 لیتری ستاره مدل دسته دار
  حراج!

  آبخوری دستی 4 لیتری ستاره مدل دسته دار

  ۲۹,۷۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  دانخوری دستی ستاره 4 کیلوگرمی
  حراج!

  دانخوری دستی ستاره 4 کیلوگرمی

  ۳۴,۲۰۰ تومان
  ۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  نورگیر پنجره اینلت پارس
  حراج!

  نورگیر پنجره اینلت پارس

  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  -۲۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  کاور نورگیر پنجره اینلت پارس
  حراج!

  کاور نورگیر پنجره اینلت پارس

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ۲۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  پایه اسلت مرغداری پارس سایز 120 در 50 مدل PSL-100
  حراج!

  پایه اسلت مرغداری پارس سایز 120 در 50 مدل PSL-100

  ۳۶,۰۰۰ تومان %10
 • اتمام تخفیف
  نورگیر کامل اینلت پارس
  حراج!

  نورگیر کامل اینلت پارس

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  شیر ته خط فشار شکن پارس

  شیر ته خط فشار شکن پارس

  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
 • اتمام تخفیف
  پنجره اینلت ستاره
  حراج!

  پنجره اینلت ستاره

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  سینی دانخوری بلدرچین پارس
  حراج!

  سینی دانخوری بلدرچین پارس

  ۱۸,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  دانخوری کبوتر پارس
  حراج!

  دانخوری کبوتر پارس

  ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  کاسه نیپل تک پایه ستاره
  حراج!

  کاسه نیپل تک پایه ستاره

  ۳,۶۰۰ تومان
  -۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  آبخوری دستی مینی ستاره یک لیتری
  حراج!

  آبخوری دستی مینی ستاره یک لیتری

  ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  فن سیرکوله فلوفن قطر 50 الوند

  فن سیرکوله فلوفن قطر 50 الوند

  تماس بگیرید
 • اتمام تخفیف
  دانخوری 18 سانتی متری پارس
  حراج!

  دانخوری 18 سانتی متری پارس

  ۳۶,۰۰۰ تومان
  ۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  دانخوری 28 سانتی متری پارس
  حراج!

  دانخوری 28 سانتی متری پارس

  ۴۵,۰۰۰ تومان
  ۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  دانخوری 40 سانتی متری پارس
  حراج!

  دانخوری 40 سانتی متری پارس

  ۵۴,۰۰۰ تومان
  -۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  دانخوری 60 سانتی متری پارس
  حراج!

  دانخوری 60 سانتی متری پارس

  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ۱۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  دانخوری 50 سانتی متری پارس
  حراج!

  دانخوری 50 سانتی متری پارس

  ۶۳,۰۰۰ تومان
  -۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  دانخوری 1 متری لوازم مرغداری پارس
  حراج!

  دانخوری 1 متری لوازم مرغداری پارس

  ۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  دانخوری دستی سه تکه بلدرچین ستاره
  حراج!

  دانخوری دستی سه تکه بلدرچین ستاره

  ۴۵,۰۰۰ تومان
  -۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:33
  %10
 • اتمام تخفیف
  آبخوری آویز اتوماتیک بوقلمون ستاره کد 2
  حراج!

  آبخوری آویز اتوماتیک بوقلمون ستاره کد 2

  ۹۹,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
  %10
 • اتمام تخفیف
  اسلت مرغداری پارس سایز 120 در 50 مدل PSL-100
  حراج!

  اسلت مرغداری پارس سایز 120 در 50 مدل PSL-100

  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  -۲۳,۵۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
  %10
 • اتمام تخفیف
  بشقاب دانخوری اوگر 19 پره ستاره

  بشقاب دانخوری اوگر 19 پره ستاره

  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ۸۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
 • اتمام تخفیف
  آبخوری آویز اتوماتیک بوقلمون ستاره جدید
  حراج!

  آبخوری آویز اتوماتیک بوقلمون ستاره جدید

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
  %10
 • اتمام تخفیف
  هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری الوند مدل H-150K
  حراج!

  هیتر کابینتی 150 هزار کیلو کالری الوند مدل H-150K

  ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
  %8
 • اتمام تخفیف
  هواکش 100 اربیت 5 پر الوند مدل Orbit 100

  هواکش 100 اربیت 5 پر الوند مدل Orbit 100

  محاسبه ی قیمت
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
 • اتمام تخفیف
  آبخوری بوقلمون اتوماتیک پارس
  حراج!

  آبخوری بوقلمون اتوماتیک پارس

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
  %10
 • اتمام تخفیف
  اسلت (کف پوش) 50*50 سانتی متر مرغداری پارس
  حراج!

  اسلت (کف پوش) 50*50 سانتی متر مرغداری پارس

  ۷۲,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
  %10
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل QEDB-110
  حراج!

  جت هیتر 60 هزار دودکشدار دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل QEDB-110

  ۳۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
  %2
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل QELB-110
  حراج!

  جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل QELB-110

  ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:34
  %2
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 60 هزار دودکش دار دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل QED-110
  حراج!

  جت هیتر 60 هزار دودکش دار دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل QED-110

  ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 60 هزار دودکش دار گازی نیرو تهویه البرز مدل QEG-110
  حراج!

  جت هیتر 60 هزار دودکش دار گازی نیرو تهویه البرز مدل QEG-110

  ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
  ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل QEL-110
  حراج!

  جت هیتر 60 هزار دودکشدار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل QEL-110

  ۲۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 100 هزار تک موتوره دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل GLDB-100
  حراج!

  جت هیتر 100 هزار تک موتوره دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل GLDB-100

  ۳۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 100 هزار تک موتوره گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل GLB-100
  حراج!

  جت هیتر 100 هزار تک موتوره گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل GLB-100

  ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 50 هزار کیلو کالری گازی البرز مدل ME-50
  حراج!

  جت هیتر 50 هزار کیلو کالری گازی البرز مدل ME-50

  ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 70 هزار دو موتوره دوگانه سوز باکدار دودکش دار البرز مدل 2EDB-70

  جت هیتر 70 هزار دو موتوره دوگانه سوز باکدار دودکش دار البرز مدل 2EDB-70

  تماس بگیرید
  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 70 هزار دو موتوره گازوئیلی باکدار دودکش دار البرز مدل 2ELB-70

  جت هیتر 70 هزار دو موتوره گازوئیلی باکدار دودکش دار البرز مدل 2ELB-70

  تماس بگیرید
  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
 • اتمام تخفیف
  جت هیتر 70 هزار دو موتوره گازی دودکش دار البرز مدل 2EG-70

  جت هیتر 70 هزار دو موتوره گازی دودکش دار البرز مدل 2EG-70

  تماس بگیرید
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
 • اتمام تخفیف
  هیتر گازی فن دار 80 هزار نیرو تهویه البرز مدل AHU-80
  حراج!

  هیتر گازی فن دار 80 هزار نیرو تهویه البرز مدل AHU-80

  ۲۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 3 پره مدل NTA3140
  حراج!

  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 3 پره مدل NTA3140

  ۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 6 پره مدل NTA6140
  حراج!

  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 6 پره مدل NTA6140

  ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  فن سیرکوله 57سانتی متر 6 پره البرز مدل NTA657
  حراج!

  فن سیرکوله 57سانتی متر 6 پره البرز مدل NTA657

  ۵,۶۸۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35
  %2
 • اتمام تخفیف
  نخ ضخیم آبخوری و دانخوری آویز

  نخ ضخیم آبخوری و دانخوری آویز

  ۱,۹۰۰ تومان
  ۳۰۰ تومان بروزرسانی :1402-09-16 23:28:35

پیشنهادات شگفت انگیز

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.