فیلتر براساس قیمت:

نمایش 1 - 60 کالا از 193

 • بهداشت

  بهداشت (44)

 • تغذیه

  تغذیه (29)

 • سرنگ

  سرنگ (83)

 • ضدعفونی کننده

  ضدعفونی کننده (41)

 • سرسوزن فلزی 1/2 16G فیوری
  حراج!

  سرسوزن فلزی 1/2 16G فیوری

  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • سرسوزن فلزی 1/2 14G فیوری
  حراج!

  سرسوزن فلزی 1/2 14G فیوری

  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • سرسوزن فلزی 3/4 20G فیوری
  حراج!

  سرسوزن فلزی 3/4 20G فیوری

  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • سرسوزن فلزی 1/3 20G فیوری
  حراج!

  سرسوزن فلزی 1/3 20G فیوری

  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • سرسوزن فلزی 1/2 1 18G فیوری
  حراج!

  سرسوزن فلزی 1/2 1 18G فیوری

  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • سرسوزن فلزی 3/4 18G فیوری
  حراج!

  سرسوزن فلزی 3/4 18G فیوری

  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • سرسوزن فلزی 1/2 1 14G فیوری
  حراج!

  سرسوزن فلزی 1/2 1 14G فیوری

  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • سرسوزن فلزی 3/4 16G فیوری
  حراج!

  سرسوزن فلزی 3/4 16G فیوری

  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • سرنگ اتوماتیک کلتی 5 سی سی هنکه
  حراج!

  سرنگ اتوماتیک کلتی 5 سی سی هنکه

  ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %12
 • اسپری واکسن برقی 9 لیتری ATOMIST

  اسپری واکسن برقی 9 لیتری ATOMIST

  ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • اکسید منیزیوم خلوص 52 مگنوفید

  اکسید منیزیوم خلوص 52 مگنوفید

  تماس بگیرید
  -۸۹,۸۶۰ تومان بروزرسانی :
 • اکسید منیزیوم خلوص 72 مگنوفید

  اکسید منیزیوم خلوص 72 مگنوفید

  تماس بگیرید
  ۴۱,۹۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اکسید منیزیوم خلوص 83 مگنوفید

  اکسید منیزیوم خلوص 83 مگنوفید

  تماس بگیرید
  ۶۳,۸۰۰ تومان بروزرسانی :
 • توکسین بایندر ویژه دام و طیور زرین بایندر پلاس

  توکسین بایندر ویژه دام و طیور زرین بایندر پلاس

  تماس بگیرید
  -۶۵,۷۵۰ تومان بروزرسانی :
 • توکسین بایندر چندجزیی پریمیوم مگنوتوکس
 • بافر آلفا ویوان بافر

  بافر آلفا ویوان بافر

  تماس بگیرید
  ۷۳,۷۵۰ تومان بروزرسانی :
 • مخمر زنده ویژه نشخوار کنندگان ویواسِل 

  مخمر زنده ویژه نشخوار کنندگان ویواسِل 

  تماس بگیرید
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • بافر پریمیوم ویوان بافر

  بافر پریمیوم ویوان بافر

  تماس بگیرید
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اکسید منیزیوم خلوص 45 مگنوفید

  اکسید منیزیوم خلوص 45 مگنوفید

  تماس بگیرید
  ۶۶۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • توکسین بایندر ویژه دام و طیور زرین بایندر

  توکسین بایندر ویژه دام و طیور زرین بایندر

  تماس بگیرید
  -۵۸,۹۰۰ تومان بروزرسانی :
 • توکسین بایندر چندجزیی آلفا مگنوتوکس
 • فلاسک ذوب اسپرم minitube
  حراج!

  فلاسک ذوب اسپرم minitube

  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • سرنگ اتوماتیک 5 سی سی ویال خور سکورکس
  حراج!

  سرنگ اتوماتیک 5 سی سی ویال خور سکورکس

  ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %9
 • سرنگ اتوماتیک 0.5 سی سی سکورکس
  حراج!

  سرنگ اتوماتیک 0.5 سی سی سکورکس

  ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • سرنگ اتوماتیک 2 سی سی سکورکس
  حراج!

  سرنگ اتوماتیک 2 سی سی سکورکس

  ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AL-02

  شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AL-02

  تماس بگیرید
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده اسیدی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AC-03

  شوینده اسیدی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AC-03

  تماس بگیرید
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 10 لیتری مدل AL-02

  شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 10 لیتری مدل AL-02

  تماس بگیرید
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده اسیدی دستگاه شیر دوش 10 لیتری مدل AC-03

  شوینده اسیدی دستگاه شیر دوش 10 لیتری مدل AC-03

  تماس بگیرید
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • مکمل سفارشی بهبود دهنده رشد و سلامت ویژه آبزیان 2/5 کیلویی
 • اسپری واکسن برقی 5 لیتری

  اسپری واکسن برقی 5 لیتری

  ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ لاکی 50 سی سی فوروارد
  حراج!

  سرنگ لاکی 50 سی سی فوروارد

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ۲۶,۴۰۰ تومان بروزرسانی :
  %14
 • سرنگ لاکی 20 سی سی فوروارد
  حراج!

  سرنگ لاکی 20 سی سی فوروارد

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ۱۸,۴۰۰ تومان بروزرسانی :
  %11
 • شوینده اسیدی بدون کف 5 لیتری

  شوینده اسیدی بدون کف 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۰۲,۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی بدون کف 5 لیتری

  شوینده قلیایی بدون کف 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۸۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۳۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۵۷,۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی با کف ملایم 10 لیتری

  شوینده قلیایی با کف ملایم 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۳۲,۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی با کف ملایم 5 لیتری

  شوینده قلیایی با کف ملایم 5 لیتری

  تماس بگیرید
 • ضدعفونی کننده دام و طیور آرال گلوتار 5 لیتری

  ضدعفونی کننده دام و طیور آرال گلوتار 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • ضدعفونی کننده دام و طیور آرال گلوتار 10 لیتری

  ضدعفونی کننده دام و طیور آرال گلوتار 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • ضدعفونی کننده دام و طیور آرال بنزال 10 لیتری

  ضدعفونی کننده دام و طیور آرال بنزال 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • ضدعفونی کننده دام و طیور آرال بنزال 5 لیتری

  ضدعفونی کننده دام و طیور آرال بنزال 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • درب بیدون سه سوراخ 40 لیتری انکا

  درب بیدون سه سوراخ 40 لیتری انکا

  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  ۷۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ اتوماتیک 1 سی سی ویال خور سکورکس
  حراج!

  سرنگ اتوماتیک 1 سی سی ویال خور سکورکس

  ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %8
 • اسپری واکسن باتری دار

  اسپری واکسن باتری دار

  ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شیشه سرنگ کلتی 5 سی سی پایه بلند هنکه

  شیشه سرنگ کلتی 5 سی سی پایه بلند هنکه

  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 3/4 18G والوربه

  سرسوزن فلزی 3/4 18G والوربه

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 1/2 16G والوربه

  سرسوزن فلزی 1/2 16G والوربه

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • غلاف تلقیح مصنوعی چاکدار shild

  غلاف تلقیح مصنوعی چاکدار shild

  ۹۲,۰۰۰ تومان
  ۳۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • غلاف تلقیح مصنوعی shild

  غلاف تلقیح مصنوعی shild

  ۹۲,۰۰۰ تومان
  ۳۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شلنگ سرنگ چینی سیلیکونی

  شلنگ سرنگ چینی سیلیکونی

  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ تلقیح مصنوعی گاو IMV مدل دو منظوره

  سرنگ تلقیح مصنوعی گاو IMV مدل دو منظوره

  ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ تلقیح مصنوعی گاو IMV مدل1/4

  سرنگ تلقیح مصنوعی گاو IMV مدل1/4

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ تلقیح مصنوعی گاو IMV مدل1/2

  سرنگ تلقیح مصنوعی گاو IMV مدل1/2

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • لوازم یدکی سرنگ نیم سی سی سکورکس

  لوازم یدکی سرنگ نیم سی سی سکورکس

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • لوازم یدکی سرنگ 1 سی سی سکورکس

  لوازم یدکی سرنگ 1 سی سی سکورکس

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • لاشه سوز و بو سوز مدل 1500 لیتری خزر الکتریک

  لاشه سوز و بو سوز مدل 1500 لیتری خزر الکتریک

  ۹۸,۰۸۹,۱۰۰ تومان
  -۵,۲۲۱,۱۰۰ تومان بروزرسانی :

بهداشت و تغذیه

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.