دسته بندی محصولات
بهداشت
تغذیه
سرنگ
ضدعفونی کننده
۱۷+

دیگر دسته بندی ها

نمایش 1 - 60 کالا از 196

 • بهداشت

  بهداشت (45)

 • تغذیه

  تغذیه (29)

 • سرنگ

  سرنگ (85)

 • ضدعفونی کننده

  ضدعفونی کننده (41)

 • سرسوزن فلزی 1/2 1 16G فیوری

  سرسوزن فلزی 1/2 1 16G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • سرسوزن فلزی 1/3 21G فیوری

  سرسوزن فلزی 1/3 21G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
 • شیشه سرنگ 5 سی سی کلتی پارس خاور

  شیشه سرنگ 5 سی سی کلتی پارس خاور

  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  ۹۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 1/2 16G فیوری

  سرسوزن فلزی 1/2 16G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 1/2 14G فیوری

  سرسوزن فلزی 1/2 14G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 3/4 20G فیوری

  سرسوزن فلزی 3/4 20G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 1/3 20G فیوری

  سرسوزن فلزی 1/3 20G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 1/2 1 18G فیوری

  سرسوزن فلزی 1/2 1 18G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 3/4 18G فیوری

  سرسوزن فلزی 3/4 18G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 1/2 1 14G فیوری

  سرسوزن فلزی 1/2 1 14G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 3/4 16G فیوری

  سرسوزن فلزی 3/4 16G فیوری

  ۶۶,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ اتوماتیک کلتی 5 سی سی هنکه

  سرنگ اتوماتیک کلتی 5 سی سی هنکه

  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اسپری واکسن برقی 9 لیتری ATOMIST

  اسپری واکسن برقی 9 لیتری ATOMIST

  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اکسید منیزیوم خلوص 52 مگنوفید

  اکسید منیزیوم خلوص 52 مگنوفید

  تماس بگیرید
  -۸۹,۸۶۰ تومان بروزرسانی :
 • اکسید منیزیوم خلوص 72 مگنوفید

  اکسید منیزیوم خلوص 72 مگنوفید

  تماس بگیرید
  ۴۱,۹۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اکسید منیزیوم خلوص 83 مگنوفید

  اکسید منیزیوم خلوص 83 مگنوفید

  تماس بگیرید
  ۶۳,۸۰۰ تومان بروزرسانی :
 • توکسین بایندر ویژه دام و طیور زرین بایندر پلاس

  توکسین بایندر ویژه دام و طیور زرین بایندر پلاس

  تماس بگیرید
  -۶۵,۷۵۰ تومان بروزرسانی :
 • بافر آلفا ویوان بافر

  بافر آلفا ویوان بافر

  تماس بگیرید
  ۷۳,۷۵۰ تومان بروزرسانی :
 • مخمر زنده ویژه نشخوار کنندگان ویواسِل 

  مخمر زنده ویژه نشخوار کنندگان ویواسِل 

  تماس بگیرید
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • بافر پریمیوم ویوان بافر

  بافر پریمیوم ویوان بافر

  تماس بگیرید
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اکسید منیزیوم خلوص 45 مگنوفید

  اکسید منیزیوم خلوص 45 مگنوفید

  تماس بگیرید
  ۶۶۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • توکسین بایندر ویژه دام و طیور زرین بایندر

  توکسین بایندر ویژه دام و طیور زرین بایندر

  تماس بگیرید
  -۵۸,۹۰۰ تومان بروزرسانی :
 • فلاسک ذوب اسپرم minitube

  فلاسک ذوب اسپرم minitube

  ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ اتوماتیک 5 سی سی ویال خور سکورکس

  سرنگ اتوماتیک 5 سی سی ویال خور سکورکس

  ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ اتوماتیک 0.5 سی سی سکورکس

  سرنگ اتوماتیک 0.5 سی سی سکورکس

  ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ اتوماتیک 2 سی سی سکورکس

  سرنگ اتوماتیک 2 سی سی سکورکس

  ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AL-02

  شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AL-02

  تماس بگیرید
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده اسیدی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AC-03

  شوینده اسیدی دستگاه شیردوش 20 لیتری مدل AC-03

  تماس بگیرید
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 10 لیتری مدل AL-02

  شوینده قلیایی دستگاه شیردوش 10 لیتری مدل AL-02

  تماس بگیرید
  -۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده اسیدی دستگاه شیر دوش 10 لیتری مدل AC-03

  شوینده اسیدی دستگاه شیر دوش 10 لیتری مدل AC-03

  تماس بگیرید
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • مکمل سفارشی بهبود دهنده رشد و سلامت ویژه آبزیان 2/5 کیلویی
 • اسپری واکسن برقی 5 لیتری

  اسپری واکسن برقی 5 لیتری

  ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ لاکی 50 سی سی فوروارد

  سرنگ لاکی 50 سی سی فوروارد

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ۲۶,۴۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ لاکی 20 سی سی فوروارد

  سرنگ لاکی 20 سی سی فوروارد

  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱۸,۴۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده اسیدی بدون کف 5 لیتری

  شوینده اسیدی بدون کف 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۰۲,۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی بدون کف 5 لیتری

  شوینده قلیایی بدون کف 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۸۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  شوینده قلیایی بدون کف AL-01 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۳۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  شوینده اسیدی بدون کف AC-02 ویژه شیردوشی 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۵۷,۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی با کف ملایم 10 لیتری

  شوینده قلیایی با کف ملایم 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۳۲,۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شوینده قلیایی با کف ملایم 5 لیتری

  شوینده قلیایی با کف ملایم 5 لیتری

  تماس بگیرید
 • ضدعفونی کننده دام و طیور آرال گلوتار 5 لیتری

  ضدعفونی کننده دام و طیور آرال گلوتار 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • ضدعفونی کننده دام و طیور آرال گلوتار 10 لیتری

  ضدعفونی کننده دام و طیور آرال گلوتار 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • ضدعفونی کننده دام و طیور آرال بنزال 10 لیتری

  ضدعفونی کننده دام و طیور آرال بنزال 10 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • ضدعفونی کننده دام و طیور آرال بنزال 5 لیتری

  ضدعفونی کننده دام و طیور آرال بنزال 5 لیتری

  تماس بگیرید
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • درب بیدون سه سوراخ 40 لیتری انکا

  درب بیدون سه سوراخ 40 لیتری انکا

  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  ۷۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرنگ اتوماتیک 1 سی سی ویال خور سکورکس

  سرنگ اتوماتیک 1 سی سی ویال خور سکورکس

  ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اسپری واکسن باتری دار

  اسپری واکسن باتری دار

  ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شیشه سرنگ کلتی 5 سی سی پایه بلند هنکه

  شیشه سرنگ کلتی 5 سی سی پایه بلند هنکه

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 3/4 18G والوربه

  سرسوزن فلزی 3/4 18G والوربه

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • سرسوزن فلزی 1/2 16G والوربه

  سرسوزن فلزی 1/2 16G والوربه

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • غلاف تلقیح مصنوعی چاکدار shild

  غلاف تلقیح مصنوعی چاکدار shild

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • غلاف تلقیح مصنوعی shild

  غلاف تلقیح مصنوعی shild

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • شلنگ سرنگ چینی سیلیکونی

  شلنگ سرنگ چینی سیلیکونی

  ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • لوازم یدکی سرنگ نیم سی سی سکورکس

  لوازم یدکی سرنگ نیم سی سی سکورکس

  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • لوازم یدکی سرنگ 1 سی سی سکورکس

  لوازم یدکی سرنگ 1 سی سی سکورکس

  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  ۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • لاشه سوز و بو سوز مدل 1500 لیتری خزر تکنیک

  لاشه سوز و بو سوز مدل 1500 لیتری خزر تکنیک

بهداشت و تغذیه

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.