فیلتر براساس قیمت:

نمایش 1 - 60 کالا از 80

 • هواکش 140 یاتاقانی

  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش 120*120 یاتاقانی

  ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش 100 * 100 یاتاقانی

  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • حراج!

  هواکش 100 در 100 بیگ هردزمن

  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %8
 • حراج!

  هواکش 140 در 140 بیگ هردزمن

  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش 140 پنج پر مدل ppg الوند

  ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • اتمام تخفیف

  هواکش مولتی فن 100، 3 پره تات 

  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش صنعتی 100 × 100 کولاک گستر

  تماس بگیرید
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش مرغداری 100 , 5 پر ppg الوند

  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • حراج!

  هواکش مولتی فن 140، 3 پره تات   

  ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش مرغداری 140 , 3 پره ppg الوند

  ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • هواکش طرح ایلکا قطر 60 سانتی متر

  ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش گاوداری 140 سانتی متر 6 پره

  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش طرح ایلکا قطر 50 سانتی متر

  ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • حراج!

  هواکش صنعتی 140 * 140 ,6 پر استیل تات

  ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان %8
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش 80 اربیت 5 پر الوند مدل Orbit 80

  ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • اتمام تخفیف

  هواکش 70 اربیت 5 پر الوند مدل Orbit 70

  تماس بگیرید
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • حراج!

  هواکش 100 * 100 تات دمپر گریز از مرکز

  ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان %10
 • اتمام تخفیف

  هواکش 100 اربیت 5 پر الوند مدل Orbit 100

  تماس بگیرید
  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش 130 اربیت 3 پر الوند مدل Orbit 130

  ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش مرغداری 140 , 5 پر استیل الوند

  ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %6
 • هواکش صنعتی 120 × 120 با دمپر اتوماتیک

  تماس بگیرید
 • هواکش 140 سانتیمتری پره رنگی صباطیور

  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • هواکش 100 سانتیمتری پره رنگی صباطیور

  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • حراج!

  هواکش 140 مولتی فن سه پره طیوران ابزار

  ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %3
 • حراج!

  هواکش صنعتی100 سانتی متر 6 پره بیگ پرشین

  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • حراج!

  هواکش صنعتی 140 سانتی متر 6 پره بیگ پرشین

  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %7
 • هواکش پره فلزی تکنو پارس قطر 50 سانتی متر

  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  -۱۸۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش پره فلزی تکنو پارس قطر 60 سانتی متر

  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۷۶۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش پره فلزی تکنو پارس قطر 70 سانتی متر

  ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  -۲۱۲,۹۶۰ تومان بروزرسانی :
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 6 پره مدل NTA6140

  ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش 140 * 140 نیرو تهویه البرز 3 پره مدل NTA3140

  ۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش صنعتی 140 * 140 سانتی متر 6 پره استیل الوند

  ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  هواکش صنعتی 100 * 100 سانتی متر 6 پره استیل الوند

  ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %8
 • هواکش صنعتی با پروانه مولتی فن قطر 60 سانتی متر

  ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش صنعتی با پروانه مولتی فن قطر 70 سانتی متر

  ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • هواکش صنعتی 140 × 140 با دمپر اتوماتیک کولاک گستر

  تماس بگیرید
 • هواکش صنعتی با پروانه مولتی فن قطر 80 سانتی متر

  ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • دمپر هواکش صنعتی 100 ، 120 ، 140

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • دمپر هواکش صنعتی سایز 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 80 سانتی متری

  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • پروانه هواکش صنعتی ایلکا

  ۴۸۵,۰۰۰ تومان
  ۲۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • پروانه هواکش تسمه ای

  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  -۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • حراج!

  جک گریز از مرکز هواکش تات

  ۳۸۷,۰۰۰ تومان %10
 • اسپری واکسن برقی 5 لیتری

  ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • حراج!

  ترموستات محیطی کیم ایتالیا

  ۵۴۳,۰۰۰ تومان
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • اسپری واکسن برقی 9 لیتری ATOMIST

  ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • پروانه صنعتی مولتی فن

  ۷۴۵,۰۰۰ تومان
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • یاتاقان 2 پیچ 207 UCP پیلو بلاک

  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  ۴۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • پروانه صنعتی ایندولایی

  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
 • اتمام تخفیف

  فن سیرکوله فلوفن قطر 50 الوند

  تماس بگیرید
 • اتمام تخفیف

  نورگیر سالن های مرغداری

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • فن سیرکوله 50 سانتی متر بیگ پرشین 7 پره

  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • فن سیرکوله 60 سانتی متر بیگ پرشین 7 پره

  ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • حراج!

  فن 140 اربیت 3 پر تات مدل orbit

  ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  فن 100 اربیت 3 پر تات مدل orbit

  ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %10
 • حراج!

  کولر صنعتی سلولزی 42000 مدل 350 تات

  ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %8
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  فن سیرکوله 47 سانتی متر البرز چهار پره مدل NTA447

  ۵,۶۸۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
 • اتمام تخفیف
  حراج!

  فن سیرکوله 57سانتی متر 6 پره البرز مدل NTA657

  ۵,۶۸۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %2
مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.